Hoe snel is mijn cliënt aan de beurt?

Als u een kind, jongere of gezin naar de Bascule verwijst, dan wilt u natuurlijk dat zij zo snel mogelijk geholpen worden. En hoe eerder we met een behandeling kunnen beginnen, hoe beter. Wij zetten ons in om kinderen, jongeren en gezinnen die zijn aangemeld zo snel mogelijk uit te nodigen voor een eerste gesprek. Helaas is er voor bepaalde behandelingen soms een wachttijd. Dan kan het gebeuren dat het enkele weken tot soms maanden duurt voordat wij hen voor een eerste gesprek kunnen uitnodigen.

Wanneer weet ik of er een wachttijd is?

Als u een cliënt bij de Bascule heeft aangemeld, bekijkt het aanmeldteam de gegevens die u hebt opgestuurd. Het aanmeldteam geeft aan of de Bascule de juiste plek is voor uw client en bij welke afdeling hij of zij het beste geholpen kan worden. U krijgt hier een brief over. In deze brief staat ook of u rekening moet houden met een wachttijd. Als er een wachttijd is zullen wij u een inschatting geven van de wachttijd.

Bekijk hier de wachttijden


Waarom zijn er wachttijden?

Wij werken er hard aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Toch lukt dat niet altijd. Bijvoorbeeld omdat er opeens veel kinderen voor een bepaalde afdeling worden aangemeld, of omdat er veel kinderen of jongeren in behandeling zijn die langer behandeling nodig hebben. Dan duurt het ook langer voordat een behandelaar weer een nieuw kind of jongere in behandeling kan nemen. De wachttijd is ook afhankelijk van hoeveel zorg de gemeenten bij de Bascule inkopen. Wij kunnen niet meer behandelingen geven dan wat de gemeente heeft ingekocht. Dat betekent dat we steeds per gemeente kijken hoeveel kinderen en jongeren wij in behandeling kunnen nemen.

Zorgcoördinatie

Als u een kind, jongere of gezin bij de Bascule aanmeldt, blijft u gedurende de wachttijd als hulpverlener verantwoordelijk voor de zorg voor uw cliënt. Na de intake wordt een kind, jongere of gezin, officieel een cliënt bij de Bascule en valt dan onder onze behandelverantwoordelijkheid.

Contact en overleg

Als u twijfelt of een aanmelding zinvol is vanwege de wachttijden, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij kijken dan of er alternatieven mogelijk zijn.

Voor informatie over de aanmeldingsprocedure, het zorgaanbod en voor consultatie kunt u bellen met het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: 020 890 19 01 (op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur). U kunt ook mailen: cai@debascule.com. Onze medewerkers van het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt helpen u graag verder. Ook als u wilt overleggen met een van de behandelaars over een mogelijke aanmelding, kunt u het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt bellen, zij brengen u dan in contact met een van de behandelaars.