Wanneer u een kind of gezin bij de Bascule aanmeldt, hebben wij informatie nodig zoals persoonsgegevens en informatie die voor de behandeling belangrijk is. We verzamelen niet meer gegevens dan nodig en we gaan zorgvuldig met de informatie om. Dat betekent dat we de regels naleven die hierover zijn opgesteld en we alleen informatie over een kind of gezin opvragen bij of delen met anderen als ouders of kind daar toestemming voor geven.

Vragen over privacy? Bijvoorbeeld over het delen van informatie in de samenwerking met andere professionals of met gemeenten? Check de PrivacyApp! 
Hulpverleners kunnen deze app ook gebruiken bij het informeren van cliënten en hun ouders over hun privacyrechten en -plichten.