Een psychiatrische stoornis kan zo heftig zijn dat er een acute psychiatrische situatie ontstaat, die het leven van de jongere en zijn of haar naasten totaal ontregelt. In dat geval kan er acuut hulp nodig zijn.

Huisartsen en andere behandelaren kunnen voor consultatie en overleg contact met de Bascule opnemen via:
         
Telefoonnumer: 020 - 890 19 00
(24 uur per dag, 7 dagen in de week)
            

Als er acuut een beoordeling van het kind of de jongere nodig is, kunnen huisartsen en behandelaren contact opnemen met de plaatselijke crisisdienst. Als het een kind of jongere betreft die al in behandeling is bij de Bascule, zal de behandelaar van de Bascule de beoordeling doen. Buiten kantoortijd is hiervoor de dienstdoende arts beschikbaar. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen in de week contact met ons opnemen via: 020 - 890 19 00.

Lees meer over de procedure en het hulpaanbod bij crisis