De Bascule heeft verschillende vormen van behandelingen voor kinderen, jongeren en gezinnen. Afhankelijk van de situatie en de ernst van de klachten bieden wij:

 • Outreachende behandeling
  We wachten niet totdat een jongere of gezin met problemen naar de Bascule toekomt, maar zoeken hen op.
 • Ambulante of poliklinische behandeling
  Een kind, jongere of gezin volgt een behandeling op een van de poliklinieken van de Bascule. Soms is het nodig dat een kind op school een behandeling krijgt, of thuis, samen met de ouders. Dan komt een hulpverlener van de Bascule naar het kind, de jongere of het gezin toe.
 • Dagbehandeling
  Een kind of jongere volgt een aantal dagen per week een behandeling in een kleine groep met andere kinderen of jongeren.
 • Klinische behandeling (opname)
  Een kind of jongere verblijft tijdelijk bij de Bascule. Hij of zij volgt een behandeling in een kleine groep met andere kinderen of jongeren. Als het nodig is krijgt een kind of jongere ook individuele therapie.
 • Crisisopname
  In situaties dat er direct hulp nodig is, kan de Bascule een kind of jongere meteen opnemen. Dit kan vrijwillig, maar ook gedwongen, bij een besluit van de rechter. Lees meer over de procedure en het hulpaanbod van de Bascule bij crisis. Voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar die de kans hebben om vaker in crisis te komen, heeft de Bascule een bijzondere afdeling: 020. 020 werkt met een lidmaatschap. Als jongeren lid worden van 020, kunnen ze 24/7 een beroep doen op de hulp van 020 en als dat nodig is naar de afdeling komen om de crisis weer onder controle te krijgen.

Meer weten over onze behandelingen? Hier vindt u ons behandelaanbod.

Als een kind bij de Bascule een behandeling krijgt, worden de ouders of verzorgers nauw betrokken bij het hele proces. Zij kennen hun kind het beste en kunnen hem of haar begeleiden in de behandeling, en thuis met hun kind werken aan de problemen. Zo heeft de behandeling de meeste kans van slagen.

De Bascule helpt niet alleen kinderen of jongeren met psychische problemen, maar ook degenen die met hen te maken hebben. Als een kind last heeft van een psychisch probleem, kan dat ook voor de ouders of verzorgers, broers, zussen maar ook voor de leerkracht gevolgen hebben. De ouders, verzorgers of leerkracht kunnen dan bijvoorbeeld een training krijgen. Ze leren hierin hoe ze een kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Ook is er aandacht voor de invloed die de problemen op het hele gezin hebben.

Weten hoe anderen de hulp van de Bascule hebben ervaren? Klik dan hier.

Een behandeling bij de Bascule is teamwork: voor iedere regio staat er een team met specialisten voor u klaar. Zij bieden passende hulp voor de psychische problemen van uw kind. Ook als uw kind last heeft van meerdere problemen tegelijk, kan het regioteam uw kind goed behandelen. De behandelaren uit het regioteam kennen uw regio. Zij weten welke hulpverleners er zijn en werken samen als dat nodig is.

Een behandelteam bestaat bijvoorbeeld uit: psychologen, een kinder- en jeugdpsychiater, een systeemtherapeut, een kinderarts, een ouderbegeleider en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Als team werken zij samen om u en uw kind de beste behandeling te geven.

De experts

Elke behandelaar zit in een behandelteam en in één of meerdere expertisegroepen. In een expertisegroep zitten behandelaren die gespecialiseerd zijn in een bepaald kinder- en jeugdpsychiatrisch probleem. De expertisegroepen zijn gekoppeld aan een vakgroep. Daar delen de behandelaars kennis met elkaar, ze doen wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelen nieuwe behandelmethoden. Zo begrijpen we complexe problemen steeds beter en kunnen we deze beter behandelen.

Er zijn vier vakgroepen: 


De Bascule is een academisch centrum. Dat betekent dat wij naast onze betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek ook een deel van de opleiding verzorgen van kinder- en jeugdpsychiaters, GZ-psychologen, klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en psychotherapeuten.

Maak hier kennis met een aantal van onze medewerkers.

De Bascule werkt sinds 2006 met de methode Non-Violent Resistance (NVR). NVR wordt in het Nederlands ‘Geweldloos Verzet’ genoemd. Geweldloos Verzet biedt ouders/verzorgers en professionals een kader om gezamenlijk de regie te (her)pakken en vast te houden bij kinderen en jongeren die onacceptabel, gewelddadig of zelfdestructief gedrag vertonen. De methode is gericht op herstel van relaties en het creëren van een klimaat waarin herstel in de meeste brede zin van het woord weer mogelijk is. De Bascule biedt ouders of verzorgers een training zodat zij de methodiek in hun gezin kunnen toepassen. Samen met PI Research hebben wij een scholingsaanbod ontwikkeld voor professionals die zelf met Geweldloos Verzet willen werken.

 • Aanbod voor ouders of verzorgers
  Ouders of verzorgers kunnen een individuele behandeling of een oudergroep volgen om thuis zelf met de methode aan de slag te kunnen. Zij kunnen deze behandeling of training volgen zonder dat hun kind bij de Bascule in behandeling is. Klik hier voor meer informatie. 
  Als het kind al bij de Bascule in behandeling is en u de ouders of verzorgers wilt aanmelden voor de training Geweldloos Verzet, dan kunt u contact opnemen met het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt van de Bascule via cai@debascule.com of 020 - 890 19 01. 

 • Aanbod voor het kind of de jongere én de ouders of verzorgers
  Als u het kind of de jongere bij de Bascule wilt aanmelden voor behandeling en de ouders of verzorgers voor een individuele behandeling of een oudergroep Geweldloos Verzet, kunt u contact opnemen met het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt van de Bascule via cai@debascule.com of 020 - 890 19 01. 

 • Scholingsaanbod voor professionals
  De Bascule en PI Research hebben een scholingsaanbod ontwikkeld voor professionals die zelf met de methode van Geweldloos Verzet willen werken. Interesse? Stuur een maiil naar Marianne Haspels via NVR@debascule.com.

Soms kan er in een behandeling gekozen worden voor medicatie. Een psychiater doet altijd eerst een onderzoek. Een kind of jongere krijgt de medicatie altijd in combinatie met een andere vorm van behandeling. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders of verzorgers en de jongere (vanaf 12 jaar).

De Bascule gebruikt digitale toepassingen om de behandeling te ondersteunen en te verbeteren. Kinderen, jongeren en ouders kunnen met behulp van digitale behandelprogramma’s aan de behandeling werken. Wij werken met zogenaamde blended behandelingen: een combinatie van face-to-face gesprekken en digitale contacten. De digitale behandelprogramma's worden aangeboden via het online platform Jouw Omgeving. Kinderen en jongeren die bij de Bascule in behandeling komen, krijgen een eigen inlogcode waarmee ze toegang krijgen tot hun profiel. Ze kunnen online behandelingen volgen, helpende opdrachten doen en meer informatie vinden over psychische problemen.

Lees meer over Jouw Omgeving  

Een behandeling bij de Bascule is maatwerk, we kijken samen welke behandeling het beste past bij het kind of de jongere en de ernst van zijn of haar klachten. De Bascule werkt met behandelingen die evidence based, oftewel bewezen effectief zijn. Medewerkers worden getraind in het geven van bewezen effectieve behandelingen, volgen trainingen en krijgen supervisie. Als de behandelingen bewezen effectief gebleken zijn in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, dan zal uit eigen onderzoek moeten blijken hoe de werking hier in de Nederlandse situatie is. Vanzelfsprekend blijven wij ook de effectiviteit van onze eigen methodes onderzoeken.

Overzicht bewezen effectieve behandelprogramma’s

Programma   Omschrijving

Relationele gezinstherapie

 

Verminderen van gedragsproblemen of delinquent gedrag van jongeren. Het hele gezin volgt de behandeling. Lees verder.

Aggression Replacement Training (ART)    Verminderen van agressief gedrag van jongeren dmv woedebeheersing, sociale vaardigheden en aanleren normen en waarden.
Parent Child Interaction Therapy (PCIT)  

Het verbeteren van de ouder-kind relatie bij gezinnen met jonge kinderen met ernstige gedragsproblemen. Lees verder.

Multidimensionele Therapeutische Pleegzorg voor kinderen van 3 -6 jaar (MTP 3-6)   Jonge kinderen met ernstig probleemgedrag worden door opvoedouders in gezinsverband begeleid.

Parent Management training Oregon (PMTO)  

Versterken van ouders van kinderen met ernstige gedragsproblemen. Lees verder.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)   Verminderen van traumagerelateerde klachten bij kinderen en jongeren.

Trauma-Focused-Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT)   Verminderen van traumagerelateerde klachten bij kinderen en jongeren.

Dialectische Gedragstherapie (DGT)   Beter omgaan met emoties en verminderen van het (zelfbeschadigende) gedrag.
Protocol cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jeugdigden met obsessieve-compulsieve stoornis

  Verminderen van de dwanghandelingen en -gedachten bij kinderen met een dwangstoornis.
Kortdurende cognitief gedragstherapeutische behandeling voor lichamelijk onverklaarbare buikpijn   Verminderen van onverklaarde buikpijn bij kinderen en jongeren.
Triple P fase 4 en 5   Verminderen van opvoedingsgedrag dat bijdraagt aan het ontstaan van emotionele en gedragsproblemen.

Buikpijn de Baas! is een kortdurende behandeling van zes sessies voor kinderen waarbij de arts geen lichamelijke oorzaken kan vinden voor de klachten en de pijn. De Bascule heeft het behandelprotocol ontwikkeld voor de diagnostiek en behandeling van medisch onverklaarde buikpijn. U kunt het behandelprotocol en buikpijndagboek hieronder downloaden.

Buikpijn de Baas!

Behandelprotocol en BuikpijndagboekMargo van der Stelt, behandelaar:

"We hebben de ouders en verzorgers hard nodig"