In 2018 waren wij er voor 3.538 kinderen en jongeren én voor hun broertjes, zusjes en ouders. Dit deden wij met 668 medewerkers, 180 gemeenten, 693 verwijzers, 6 zorgverzekeraars én Spirit. 

 

Kinderen, jongeren en gezinnen kwamen bij ons met onder andere de volgende problemen: 

 •   Angststoornissen          
 • Andere stoornissen in de kindertijd
 • Aandachtstekort stoornissen en gedragsstoornissen   
 • Eetstoornissen
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Depressieve stoornissen
 • Ouder-kind relatie
 • Overige stoornissenDit vonden onze cliënten van ons

Goede zorg is pas goede zorg als de kinderen, jongeren en hun ouders het zo ervaren. Wij kregen als rapportcijfer: Publicaties en promoties

2018 wat een productief jaar, we zijn trots op het resultaat:

 • een groot aantal referaten en lezingen
 • 53 wetenschappelijke artikelen
 • 20 onderzoeksprojecten
 • 18 postdoc's en promovendi
 • 3 hoogleraren
 • 1 promotie
  Tijs Jambroes promoveerde op 25 oktober 2018 met het proefschrift: Treatment of antisocial behavior in adolescents; The role of callous-unemotional traits and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity

Hulp die aansluit op het gewone leven

2018 was het jaar van de transformatie. Na alle voorbereidingen in 2017 en de voorgaande jaren, hebben we in 2018 een hele nieuwe werkwijze ingevoerd voor de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Er is veel energie gestoken in nieuwe samenwerkingsverbanden, in een andere inrichting en organisatie van de behandelteams en in het aanbieden van integrale zorg die naadloos aansluit bij de behoefte van de kinderen, jongeren en hun gezinnen die wij behandelen.

Wij werkten aan de volgende doelen:

Kinderen en jongeren zo thuis mogelijk laten opgroeien

Integrale behandeling en ondersteuning die nauw aansluit bij de behoefte van het gezin

 • 968 perspectiefplannen geschreven (voor cliënten uit de regio Amsterdam-Amstelland/Zaanstreek-Waterland).
 • We werkten met 49 organisaties samen om kinderen, jongeren en hun gezinnen een passende, integrale behandeling te bieden. 
 • De Bascule heeft 142 keer een onderaannemer ingezet. Wij zijn 100 keer als onderaannemer ingezet. 

Innovatie en vroege signalering van problemen

 • Start van anonieme, laagdrempelige hulp via @ease. Aantal gesprekken tussen getrainde vrijwilligers en jongeren van 12 - 23 jaar: 100.
 • Tackle yourTics: nieuwe behandelvorm waarmee binnen één week een intensieve tic-behandeling wordt gegeven. Werd in 2018 2x georganiseerd.
 • Frascati theater: 6 tienermeisjes vertellen in de theatervoorstelling 'The Well' over hun leefwereld.

Betere toegang tot jeugdhulp

We zijn gestart met de wachtlijstcoach: 84 kinderen/jongeren/gezinnen die op de wachtlijst stonden zijn benaderd en hebben we een alternatief geboden ter overbrugging van de wachttijd. 

De Bascule en Spirit: samen verder

Eind 2017 was de bestuurlijke fusie een feit. De afgelopen jaren hebben wij elkaar beter leren kennen. Voor kinderen en jongeren hebben we inmiddels 7 gezamenlijke teams geformeerd:

 • Pleegzorg
 • Vliegende Brigade
 • Intensieve Begeleiding Thuis - Jeugd
 • De Koppeling
 • Garage 2020
 • Forensische Formatie
 • JIM aanpak - in verbinding

De samenwerking tussen de Bascule en Spirit smaakt naar meer. Wij gaan dan ook de komende periode nog meer gezamenlijke initiatieven ontplooien en onze expertise, ervaring, wetenschappelijke kennis en innovatieve krachten nóg meer bundelen. Zodat wij onze cliënten en hun ouders, broertjes en zusjes nog betere zorg kunnen geven. Oftewel, de komende jaren gaan wij Samen eropaf!

  Organogram


  Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer

  RSIN nummer: 812643148 

  Bankrekeningnummer

  IBAN NL91 RABO 0320 8539 50

  Beloningsbeleid

  Voor het beloningsbeleid volgt de Bascule de CAO GGZ en de kaders Wet Normering Topinkomens.