Wil je meer weten over onze resultaten? Bijvoorbeeld hoeveel kinderen, jongeren en gezinnen we helpen, en welk rapportcijfer zij ons geven? Je leest het in ons jaarverslag.
Voor de jaren 2018 en 2019 hebben wij samen met Spirit een jaarverslag gemaakt; om te laten zien hoe we al samen optrekken en met elkaar op weg zijn om in 2020 Levvel te worden.

  Organogram


  Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer

  RSIN nummer: 812643148 

  Bankrekeningnummer

  IBAN NL91 RABO 0320 8539 50

  Beloningsbeleid

  Voor het beloningsbeleid volgt de Bascule de CAO GGZ en de kaders Wet Normering Topinkomens.