Nieuws

Voorkom verspreiding Coronavirus

13 maart

De onzekerheid rond het coronavirus raakt ons allemaal.

Spirit en de Bascule volgen steeds de officiële richtlijnen vanuit de GGD en het RIVM met betrekking tot het coronavirus. Meer weten over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM.

Afspraken met een hulpverlener of behandelaar

Het kabinet doet nadrukkelijk een oproep aan zorgpersoneel om vooral naar het werk te blijven komen. Wij proberen afspraken met jongeren en gezinnen thuis en behandelingen bij Spirit of de Bascule dus gewoon door te laten gaan. Voor iedereen in Nederland geldt wel: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en mijd sociaal contact. Heb jij deze klachten? Neem dan contact op met je hulpverlener of behandelaar om een afspraak te verzetten of eventueel telefonisch te laten plaatsvinden. Als jouw hulpverlener of behandelaar gezondheidsklachten heeft, dan neemt hij of zij contact met jou op om te bespreken wat mogelijk en nodig is.

Bijeenkomsten

Net als andere (zorg)instellingen hebben ook wij besloten om sommige bijeenkomsten niet te laten doorgaan. Hiermee verkleinen we de kans op verspreiding van het coronavirus en wordt zorgpersoneel beschermd, zodat we de continuïteit van onze zorg zoveel mogelijk kunnen waarborgen. Je ontvangt een bericht als je je hebt aangemeld voor een bijeenkomst die niet doorgaat. Wees ook zelf kritisch of je deelneemt aan bijeenkomsten: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.