Vervolgonderzoek Tackle your Tics

06 september 2019

Onderzoek korte intensieve therapie voor kinderen met ticstoornissen

Bij het expertisecentrum Dwang, Angst en Tics (DAT) van de Bascule is vorig jaar de haalbaarheid onderzocht van een korte, intensieve exposuretherapie voor kinderen met ticstoornissen, ‘Tackle your Tics’. Dankzij de veelbelovende resultaten is nu een vervolgonderzoek van start gegaan.

Tackle your Tics is een behandelprogramma voor kinderen (9-17 jaar) met een ticstoornis, zoals het syndroom van Gilles de la Tourette. In 4 dagen (in plaats van 12 weken) volgen zij in kleine groepen gedragstherapie (exposure en responspreventie), aangevuld met ondersteunende elementen: psycho-educatie, een trainingsapp BT-Coach, ontspannende activiteiten, lotgenotencontact, ouderbijeenkomsten en workshops positief omgaan met tics en andere klachten. Het programma richt zich niet alleen op de tics, maar ook op verbetering van de kwaliteit van leven in bredere zin, met inzet van ervaringsdeskundigen.

De Bascule
De voorlopige resultaten van de pilotstudie (N=14) naar de haalbaarheid van deze behandelvorm zijn veelbelovend en werden gepresenteerd op o.a. Jeugd in Onderzoek in Amsterdam en het Wereldcongres voor cognitieve en gedragstherapie in Berlijn. Op het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie op 1 oktober a.s. in Bussum zullen cognitief gedragstherapeut Marjolein Bus en promovenda Annet Heijerman een workshop verzorgen over dit onderzoek en de behandeling van ticstoornissen in bredere zin. Het onderzoeksteam is momenteel bezig met publicatie van de resultaten en met de voorbereidingen voor een vervolgonderzoek. Zij verkennen de mogelijkheden voor een multicentre onderzoek met een grotere sample size en een controlegroep.

Meer informatie
Het project is een samenwerking tussen de Bascule, Amsterdam UMC, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, TicXperts en Stichting Gilles de la Tourette. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met promovenda Annet Heijerman, via a.heijerman@debascule.com of hoofdonderzoeker Lisbeth Utens, via l.utens@debascule.com.