Intensieve behandelweek dwang nu ook in Zwitserland

06 september 2019

Expertisecentrum Dwang, Angst en Tics

Het expertisecentrum Dwang, Angst en Tics (DAT) van de Bascule ontwikkelde de behandelmodule voor de 'intensieve behandelweek voor kinderen met dwang'. De module wordt nu ook in Zwitserland uitgevoerd en onderzocht. 

In de zomer van 2018 komt de vraag vanuit Zürich of het mogelijk is om daar ook een intensieve behandelweek voor kinderen met dwang op te starten, zoals die ontwikkeld is bij de Bascule. De intensieve behandelweek is opgezet als ‘tussenmodule’ tussen een klinische en poliklinische behandeling van kinderen en jongeren met een obsessieve compulsieve stoornis. De Zwitserse therapeut komt in de herfstvakantie van 2018 een week mee draaien bij het expertisecentrum DAT.

In 2015 startte het expertisecentrum DAT met de module en in de loop der jaren is deze steeds verder ontwikkeld. In een week (5 dagen) volgen acht kinderen en/of jongeren onder leiding van 4 therapeuten, groepsgewijze intensieve cognitieve gedragstherapie. Het programma bestaat uit psycho-educatie over de stoornis en de behandeling, maar vooral uit doen: exposure en responspreventie. Ook ouders doen mee aan het programma: er is een ouderbijeenkomst en ouders kunnen een dagdeel meelopen waarbij zij samen met hun kind oefenen, gecoacht door een therapeut. Van de behandelmodule is een werkboek voor kinderen/jongeren en een draaiboek voor therapeuten ontwikkeld.

Op uitnodiging van de Schweitseriche Geselschaft für Zwangsstöringen (SGZ) gaven Lisbeth Utens (bijzonder hoogleraar cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jongeren) en Marjolein Bus (VGCt therapeut) van het expertisecentrum DAT begin 2019, tijdens het jaarlijkse congres van de SGZ, een lezing en een workshop over de intensieve behandelweek voor kinderen en jongeren met dwang. Daarna trainden zij in Zürich het therapeutenteam van de kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling van het universitaire psychiatrische ziekenhuis in de principes en uitvoering van deze module. De deelnemers waren zo enthousiast over het programma, dat er in juli van dit jaar zowel in Amsterdam als in Zürich een intensieve behandelweek voor kinderen en jongeren met dwang plaatsvond! De therapeuten en deelnemende kinderen uit Zürich waren erg enthousiast over de resultaten van de behandelweek. De effectiviteit van de module wordt nu ook in Zwitserland onderzocht.