Evenement

Symposium 'Het psychisch kwetsbare kind'

19 mei 2017

Bascule symposium

Ter gelegenheid van de benoeming van Ramón Lindauer tot hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie AMC, organiseerde de Bascule op 19 mei 2017 het symposium “Het psychisch kwetsbare kind”. Het symposiumprogramma duurde tot 14.45 uur, daarna sprak Ramón Lindauer zijn oratie uit in de aula van de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam.

Klik hier voor de presentaties van de sprekers.

De Nederlandse academische kinder- en jeugdpsychiatrie loopt internationaal voorop. Het potentieel dat dit meebrengt, wordt op dit moment onvoldoende benut. De politieke keuzes om te investeren in eigen kracht en preventie hebben alle aandacht. Daarnaast wordt er bezuinigd op de specialistische kinder- en jeugdpsychiatrische zorg. Dat heeft een direct effect op de beschikbaarheid en kwaliteit van zorg voor de meest kwetsbare jeugdigen. Op deze dag werd het belang van de academische kinder- en jeugdpsychiatrie centraal gesteld. Er was aandacht voor de volgende vragen: Wat zijn de ontstaansmechanismen van kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen? Welke factoren dragen bij aan kwetsbaarheid daarvoor, in het bijzonder stress en trauma? Hoe herkennen we kwetsbare kinderen en adolescenten? Welke behandelinterventies zijn effectief bij wie, wanneer zetten we ze in en wat bepaalt het succes?

De volgende stoornissen kwamen aan bod: angststoornissen, stemmingsstoornissen, ticsstoornissen, ADHD, gedragsstoornissen, autisme spectrum stoornissen en psychotische stoornissen. De sprekers gingen in hun presentaties verder in op de resultaten van fundamenteel en klinisch wetenschappelijk onderzoek, innovatieve ontwikkelingen en de implicaties hiervan voor de klinische praktijk. Dit symposium werd bijgewoond door onder meer professionals in sociale wijkteams, huisartsen en praktijkondersteuners, medewerkers van gemeenten en zorgverzekeraars, professionals uit het onderwijs en de GGZ.