Werkgebied

De Bascule is er voor kinderen, jongeren en gezinnen uit heel Nederland.*

De Bascule heeft voor 2018 met diverse jeugdhulpgregio’s in en om Amsterdam contracten afgesloten: Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Gooi en Vechtstreek (inclusief de gemeenten Weesp en Wijdemeren), Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en Midden-Kennemerland.

Wij zijn er ook voor kinderen, jongeren en gezinnen die in een van de overige regio’s in Nederland wonen.* De Bascule is namelijk een van de vier academische centra in Nederland waarvan de gespecialiseerde behandelingen vallen onder het Landelijk Transitie Arrangement van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat betekent dat kinderen, jongeren en gezinnen uit een van deze regio's naar de Bascule kunnen worden verwezen wanneer er sprake is van een kinderpsychiatrische hulpvraag.

Dit geldt helaas niet voor inwoners van de gemeenten de Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort en Oudewater. Deze gemeenten hebben voor 2018 geen contract met de Bascule gesloten. Als u denkt dat een cliënt uit een van deze gemeenten de hulp van de Bascule nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met het wijkteam van die gemeente. Samen met hen wordt bekeken of er alternatieven zijn of dat de cliënt met toestemming van het wijkteam bij ons in behandeling kan komen. De andere gemeenten in de regio Utrecht West (Weesp en Wijdemeren), hebben wel een contract met de Bascule gesloten, omdat zij vanaf 1 januari 2017 onder de regio Gooi en Vechtstreek vallen. Cliënten uit deze gemeenten kunnen gewoon bij de Bascule aangemeld worden.